Czy upadłość konsumencka daje szanse na lepsze jutro?

Obecnie, w dobie mocno rozbudowanych instrumentów finansowych, mając na uwadze szerokie możliwości kredytowania inwestycji, nie sposób uniknąć ryzyka wpisanego w lukratywne i kuszące zyski. W związku z tym dziś wieczorem nikt z całą stanowczością nie może stwierdzić, iż jutro rano nie obudzi się dłużnikiem. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący możliwości skorzystania z prawa do zgłoszenia upadłości konsumenckiej. Przeczytaj go koniecznie!

Długi i upadłość konsumencka

Zacznijmy od tego, że przyczyną tak drastycznej zmiany są sytuacje losowe, które ze swojej istoty są nieprzewidywalne. Idealnym przykładem jest utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, nagła choroba bądź wzięcie kredytu hipotecznego we frankach. Natomiast wspólnym mianownikiem wymienionych faktów jest to, że pogorszenie się stanu finansowego nastąpiło bez winy ponieważ są to okoliczności, na które nie ma się wpływu. Niestety, ale konsekwencją tych zdarzeń jest wszczęcie postępowań sądowych, następnie egzekucyjnych, w celu wyegzekwowania należności. Dlatego należy działać i wykorzystać prawo do zgłoszenia upadłości konsumenckiej.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku

Jeżeli chodzi o wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć wyłącznie dłużnik. Jednak wystarczające jest posiadanie co najmniej jednego wierzyciela. Musisz wiedzieć, że jest to istotne novum, które mogą wykorzystać dłużnicy hipoteczni zadłużeni we frankach i posiadający dług wobec tylko jednej osoby. Ponadto wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć nie tylko konsument ale, na przykład były wspólnik spółki osobowej. Dodatkowo osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w przypadku, kiedy upłynął rok od wykreślenia z rejestru. Koniecznie jednak należy podkreślić, że podjęcie działalności gospodarczej po jego zgłoszeniu nie wyłącza możliwości pozytywnego jego rozpatrzenia.

Definicja niewypłacalności

Przede wszystkim podstawą do złożenia wniosku jest wystąpienie niewypłacalności rozumianej jako niewypełnianie wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a więc takich których termin zapłaty już nadszedł. Chodzi o to, że wskazane zobowiązania(długi) mogą mieć charakter zarówno cywilnoprawny jak i publicznoprawny (podatki, inne daniny publiczne) oraz być opatrzone tytułem egzekucyjnym, wykonawczym. Warto wspomnieć także o tym, że wszczęcie egzekucji przez komornika nie uniemożliwia złożenia wniosku o upadłość. Dlatego też złożenie takiego wniosku jest tym bardziej uzasadnione skoro długi przekraczają znacząco cały majątek. Pamiętaj także o tym, że nie jest ważna wysokość pasywów w stosunku do aktywów, a nawet okres opóźnienia.

Kategorie: Prawa konsumenta,