Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja prawa energetycznego?

Jeżeli chodzi o wzmocnienie praw konsumentów na rynkach energii to konsumenci będą mieli więcej praw w zakresie odbioru energii. A przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane będą do rzetelniejszego informowania konsumentów. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, jakie jeszcze zmiany wprowadzi nowelizacja prawa energetycznego. Przeczytaj go koniecznie!

Kompedium przeznaczone dla odbiorców energii

Zacznijmy od tego, że urząd Regulacji Energetyki udostępnił w tym miesiącu – „Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej” - pierwszą z dwóch części kompendium przeznaczonego dla odbiorców energii. Natomiast druga część - mająca prezentować prawa konsumentów paliw gazowych - jest już, zgodnie z informacjami podawanymi przez Urząd Regulacji Energetyki, na etapie finalizacji. To kompendium ma stanowić pakiet praktycznych informacji o prawach odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych. Otóż dokument ten powstanie w związku z wejściem w życie w dniu 11 września 2013 roku. nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, zwanej małym trójpakiem energetycznym. Musisz wiedzieć, że zasadniczym celem zmian wprowadzonych nowelizacją było stymulowanie dalszego wzrostu konkurencji na rynkach energii.

Zmiany w prawie energetycznym

Jeżeli chodzi o wzmocnienie praw odbiorców jest to kwestia, której poświęcono naprawdę wiele uwagi w nowelizacji. Otóż wprowadzone modyfikacje dotyczą między innymi możliwości zmiany sprzedawcy energii i gazu, kompleksowej treści umów sprzedaży zawartych z odbiorcą paliw gazowych i energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, zasad składania reklamacji i sankcji za jej nierozpatrzenie w terminie oraz wprowadzenia pojęcia i wsparcia tzw. „odbiorcy wrażliwego” (odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny stanowiący swoistą dopłatę ze strony Państwa do rachunków za energię elektryczną) i wzmocnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw energetycznych.
Ponadto, zgodnie z treścią artykuł 5 ustęp 6e ustawy Prawo energetyczne, w celu przekazania istotnych informacji o rynku energii szerokiemu gronu jego uczestników kopia zbioru praw konsumenta energii będzie dostarczana odbiorcom przez sprzedawców energii elektrycznej, którzy mają także obowiązek zapewnić publiczny dostęp do zbioru. Warto wspomnieć też o tym, że kopia zbioru praw konsumenta zostanie ogłoszona przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli chodzi o zbiór praw konsumenta energii elektrycznej już dostępny na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki:http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5605,Zbior-praw-konsumenta-energii-elektrycznej-juz-dostepny-dla-odbiorcow-energii.html.

Kategorie: Prawa konsumenta,