Dobre biuro rachunkowe - jak je wybrać?

Regułą jest, że każdy właściciel nowo powstałej działalności gospodarczej w pierwszej kolejności szuka dobrego biura rachunkowego. Trzeba przyznać, że pomoc księgowa jest najlepszym rozwiązaniem dla początkującego przedsiębiorcy, który dopiero zaczyna swoją karierę z własną działalnością gospodarczą ale również dla przedsiębiorcy, który istnieje już długo na rynku a jego rozliczenia księgowe są coraz bardziej skomplikowane. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego jak znaleźć dobre biuro rachunkowe. Przeczytaj go koniecznie!

Wykształcenie wyższe magisterskie właścicieli i pracowników biura rachunkowego

Zacznijmy od tego, że bardzo pożądanym jest posiadanie magisterskiego wykształcenia rachunkowo-podatkowego każdej osoby, która podejmuje się obsługi księgowo-kadrowej firm. Chodzi oto, że tytuł magistra świadczy o ukończonej specjalizacji, czego nie daje niższy tytuł licencjata. Ponadto studia magisterskie przygotowują w pełni merytorycznie do rozpoczęcia zawodu księgowego. Dlatego na prośbę zainteresowanego klienta, biuro powinno okazać dyplom ukończenia wymaganych studiów.

Licencja Ministra Finansów

Warto wspomnieć także o tym, że przed deregulacją księgi rachunkowe mogli prowadzić tylko księgowi z certyfikatem pozwalającym na usługowe prowadzenie ksiąg, doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Obecnie (od 10.08.2014) można prowadzić pełną księgowość bez powyższego wymogu certyfikatu. Chociaż certyfikat księgowy można było zdobyć dzięki minimalnym kryteriom tj. wykształcenie wyższe i udokumentowane doświadczenie w księgowości. Jednak zaświadczenie o wymaganej praktyce mogło być wystawiane przez zaprzyjaźnione firmy, które poświadczały praktykę. Teraz skutkuje to tym, że księgowa bez certyfikatu (ponieważ w związku z deregulacją zlikwidowano proces wydawania certyfikatów) może być bardziej kompetentna niż osoba z omawianym certyfikatem.

Członkostwo Stowarzyszenia Księgowych i ubezpieczenie OC

Ponadto biura rachunkowe, które są zrzeszone w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce wyróżniają się tym, że poszerzają swoją wiedzę systematycznie po każdej zmianie przepisów. Dodatkowo zrzeszone Biura Rachunkowe posiadają potwierdzone zaświadczeniem umiejętności co gwarantuje bieżące doskonalenie swoich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi. W związku z tym, przedsiębiorca wybierając dobre biuro rachunkowe powinien kierować się również tym aspektem.
Jeżeli chodzi o ubezpieczenie OC to deregulacja zawodu księgowego z sierpnia 2014 nie wyłączyła obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Po deregulacji nadal jest ono obowiązkowe.

Kategorie: Biuro rachunkowe,