Lepiej wynająć biuro rachunkowe czy prowadzić samodzielną księgowość?

Zastanawiasz się czy lepsza będzie księgowość prowadzona we własnym zakresie czy biuro rachunkowe? Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, które rozwiązanie lepiej wybrać, jeśli jest się przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Przeczytaj go koniecznie!

Współpraca z biurem rachunkowym

Zacznijmy od tego, że nawet w przypadku firmy niewielkich rozmiarów prowadzenie księgowości może okazać się nie lada wyzwaniem. W związku z tym już na wstępie należy zastanowić się, czy nasze zobowiązania w stosunku do urzędów – przede wszystkim skarbowych i ZUS będziemy wypełniać samodzielnie, czy też powierzymy je wyspecjalizowanym podmiotom – doradcy podatkowemu, biuru rachunkowemu, lub biegłemu rewidentowi. Dlatego, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na współpracę z podmiotem zewnętrznym, najlepiej skorzystać z rekomendacji – rady klienta, który jest zadowolony ze swojego biura podatkowego. Dodatkowo można zdać się na informacje i reklamy – biura rachunkowe mogą się reklamować (w prasie, za pośrednictwem ulotki np. w urzędzie). Jednak doradcy podatkowi i biegli rewidenci mogą tylko w ograniczonym zakresie reklamować swoje usługi. Musisz wiedzieć, że reklamowanie przez doradcę podatkowego świadczonych przez niego usług dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy nie narusza to niezależności, godności i uczciwości zawodowej, zasad etyki zawodowej, a także tajemnicy zawodowej.

Co warto wiedzieć, zanim podejmie się współprace z biurem rachunkowym!

Koniecznie, przed rozpoczęciem współpracy należy zapytać, ilu biuro ma klientów, jak długo działa, czy jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej (posiada ewentualnie dodatkowe ubezpieczenie). Zwykle oddając rozliczanie podatków w ręce biura praktycznie pozostaje tylko dokonanie wpłaty podatku.

Kto musi stosować pełną księgowość?

Otóż przepisy ustawy o rachunkowości muszą stosować – a więc prowadzić tzw. pełną księgowość – mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w Polsce: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, a także w zasadzie inne osoby prawne, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
Wszyscy pozostali przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, winni prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Musisz wiedzieć, że prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca – zgodnie z zasadą samoopodatkowania – musi sam obliczyć należne fiskusowi podatki.

Kategorie: Biuro rachunkowe,