Podpisanie umowy z biurem rachunkowym - co warto wcześniej sprawdzić?

Jeśli uruchamiasz firmę, która będzie zajmowała się handlem, jesteś początkującym przedsiębiorcą i zupełnie nie znasz się na prowadzeniu dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą to w takim przypadku prowadzenie rozliczeń podatkowych, sporządzanie deklaracji dla ZUS oraz wypełnianie innych obowiązków powinieneś powierzyć biuru rachunkowemu. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego w jaki sposób możesz się upewnić, że wybrałeś rzeczywiście dobre biuro rachunkowe, i jaką powinieneś podpisać z nim umowę.

Co powinieneś zrobić przed podpisaniem umowy z biurem rachunkowym?

Zacznijmy od tego, że przed podpisaniem umowy powinieneś dokładnie i wszechstronnie zbadać biuro rachunkowe, z którym zamierzasz rozpocząć współpracę. Musisz sprawdzić legalność działania biura, czyli poprosić o jego dokumenty rejestracyjne. Należy dowiedzieć się, czy zatrudnia ono dobrych specjalistów, przykładowo – posiadających certyfikat księgowy. Musisz wiedzieć, że wykaz osób, które uzyskały certyfikat księgowy (świadectwo kwalifikacyjne) znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Natomiast jeśli biuro twierdzi, że zatrudnia doradców podatkowych, to taką informację można zweryfikować w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

Od 2014 roku weszły nowe przepisy

Przedsiębiorcy szukający biura rachunkowego muszą pamiętać, że 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Otóż wprowadziły dereglamentację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czynności te może wykonywać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie był karany za ściśle określony katalog przestępstw, czyli m.in. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi czy za przestępstwo skarbowe. Ponadto osoba taka musi także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie jest wymagane posiadanie żadnych uprawnień. Ale osoby posiadające certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Sprawdź wcześniej reputacje biura rachunkowego!

Poza tym, przed podpisaniem umowy warto jeszcze zorientować się, jaką opinią cieszy się biuro rachunkowe. Dodatkowo należy też upewnić się, jakie ma doświadczenie, w tym jak długo działa na rynku. Trzeba odwiedzić siedzibę biura rachunkowego, a w rozmowie z jego przedstawicielami można też zapytać, czy wykorzystują oni przy obsłudze swoich klientów przedsiębiorców licencjonowane programy księgowe.

Kategorie: Biuro rachunkowe,