Umowa zawarta z biurem rachunkowym - co powinna zawierać?

Często podpisywanie umowy z biurem rachunkowym to dla wielu przedsiębiorców bardzo stresujące zadanie. Pojawia się pytanie: na co zwrócić w niej uwagę oraz jak czytać taki dokument, skoro o księgowości przedsiębiorca najczęściej wie bardzo mało? Zastanawiasz się nad tym jakie elementy może zapisać w umowie biuro rachunkowe i co koniecznie powinno się w niej znaleźć? Jeśli tak to poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, co prawidłowa i bezpieczna dla przedsiębiorcy umowa zawarta z biurem rachunkowym powinna zawierać. Przeczytaj go koniecznie!

Warunki wypowiedzenia umowy

Zacznijmy od tego, że te warunki najczęściej dotyczą okresu wypowiedzenia oraz warunku zwrotów wszelkich dokumentów. Dlatego jeśli biuro rachunkowe prowadziło dla nas archiwum nie tylko papierowe, ale również elektroniczne, warto zadbać w umowie o zapis pozwalający na pobranie także elektronicznej formy dokumentów. Oczywiście może to być usługa bezpłatna lub świadczona przez biura za dodatkową opłatą. Ponadto warto również zwrócić uwagę na zapis, który nakłada karę na biuro rachunkowe, jeśli nie wywiąże się ono z przekazania dokumentacji – chroni to interesy przedsiębiorcy.

Zobowiązanie biura do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania umowy

Pamiętaj, że niezwykle ważne jest przedstawienie przez biuro rachunkowe oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia OC. Chodzi oto, że takie ubezpieczenie pozwala na zabezpieczenie ewentualnych kar wynikłych z błędów w zaksięgowaniu dokumentów.

Zobowiązanie biura do prowadzenia i przechowywania konkretnych dokumentów przedsiębiorcy

Przede wszystkim, w zależności od tego, w jakiej formie prowadzone będzie archiwum, biuro może przechowywać dokumenty analogowo bądź elektronicznie. Jednak w tym drugim przypadku sama kwestia ich archiwizacji i przechowywania jest znacznie łatwiejsza, ale w umowie powinny być zapisane określone warunki tego przechowywania. Poza tym, przy wyborcze biura warto zwrócić uwagę na to czy udostępnia swoim klientom dokumenty online.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego biuru rachunkowemu

Koniecznie warto zwrócić uwagę na to, jaki zakres usług świadczony jest w ramach ustalonego wynagrodzenia. Oczywiście opłata może być uzależniona od ilości dostarczanych co miesiąc dokumentów, ilości zatrudnionych pracowników, reprezentacji przez urzędami itp. W związku z tym dobrze jest również ustalić co stanie się, gdy ustalone limity zostaną przekroczone oraz czy opłata zwiększy się, gdy np. dokumenty dotrą do biura z opóźnieniem. Dodatkowo warto też wziąć pod uwagę sposób działania w przypadku zawieszenia wykonywania działalności – zwłaszcza przez przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes sezonowo.

Kategorie: Biuro rachunkowe,